Rebreather Cave Diver Instructor

Rebreather Cave Diver Instructor

A. Cel szkolenia

1. Program przeznaczony dla instruktorów chcących podnosić kwalifikacje oraz nauczać nurkowania z rebreatherem w jaskiniach. Rebreather Cave Instructor może prowadzić wszystkie szkolenia techniczne i sportowe do stopnia IANTD Rebreather Cave Diver włacznie.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Rebreather Instructor z aktywnym statusem nauczania oraz licencja IANTD Rebreather Cave Diver.

2. Poprowadzenie minimum trzech kursów IANTD Rebreather Diver.

3. Zalogowane minimum 200 nurkowań, w tym 150 jaskiniowych, z czego 50 na rebreatherze.

4. Współpraca oraz ocenienie przez Cave Instructora w czasie co najmniej dwóch szkoleń jaskiniowych. Jedno z nich może odbyć się w trakcie IEC.

5. Ukończone 21 lat.

LUB

1. Licencja Technical Cave Instructor i Rebreather Instructor.

2. . Poprowadzenie minimum trzech kursów IANTD Cave lub Technical Cave Diver.

3. Zalogowane minimum 20 nurkowań jaskiniwoych na rebreatherze oraz ukończona unifikacja pod kierunkiem  Rebreather Cave IT.

4. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Szkolenie kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Rebreather

Cave Divers. Jeżeli szkolenie połaczone jest z drugim, wymagającym oceny w ramach IEC kursem, trwa ono minimum 3 dni. Jeżeli wymagana jest ocena dwóch dodatkowych kursów jaskiniowych w trakcie IEC, szkolenie zajmuje minimum 4 dni, z uwagi na dodatkowe zajęcia w wodzie.

2. Instruktorzy jaskiniowi NACD, NSS/CDS i CDAA, którzy są jednocześnie IANTD Rebreather Instructor mogą unifikować się poprzez czterodniowy kurs pod kierunkiem IANTD Cave gdzie zapoznają się ze standardami i procedurami (IANTD Standards and Procedures) oraz przechodzą ocenę umiejętności prowadzenia ćwiczeń w wodzie podczas nurkowania.

3. Szkolenie IEC prowadzi IANTD Rebreather Cave IT oraz jeden IANTD Rebreather Cave Instructor.

LUB

1 Jeżeli kandydat został pozytywnie oceniony przez 3 różnych instruktorów IANTD Rebreather Cave Instructor, szkolenie IEC może być prowadzone przez jednego Rebreather Cave IT.

2. . Po ukończeniu szkolenia Rebreather Cave Instructor może prowadzić kursy Rebreather Cave Diver.

D. Wymagania sprzętowe

1. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla szkolenia IANTD Rebreather Cave Diver.

a. (RB) Karty ćwiczeń IANTD “S” drill chart C-3401 i Rebreather Skills Sheets C-3400 1&2.

2. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać trzech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 39 m, chyba że kandydaci mają licencje Rebreather Normoxic Trimix Instructor lub wyższą – wówczas można prowadzić nurkowania zgodne z limitami dla posiadanych licencji.

F. Wymogi do certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Rebreather Cave Instructor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Rebreather Cave Instructor.

G. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum dwóch szkoleń IANTD Rebreather Diver rocznie lub współprowadzenie minimum 3 szkoleń na poziomie IANTD Technical Diver, w tym jednego IANTD Rebreather Cave Diver.

2. Status aktywnego członka IANTD oraz opłacenie składek instruktorskich.

3. Zalogowane co najmniej 25 nurkowań w przestrzeni zamkniętej rocznie, w tym minimum 20 nurkowań jaskiniowych nie wchodzących w przebieg kursów.

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń pływackich oraz wszystkich ćwiczeń wykonywanych w wodzie, wymienionych w programie Technical Diver Instructor Program, chyba że posiada już licencje Normoxic Rebreather Instructor lub OC Technical instructor.

2. Poprowadzenie minimum 2 nurkowań sprawdzających, z IT przyjmującym rolę kursanta.

3. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresy programu Cave Diver wyznaczonych przez IT

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności