Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Polska

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator

SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE ZOSTAŃ INSTRUKTOREM PIERWSZEJ POMOCY OXYGEN ADMINISTRATOR

ZAPISZ SIĘ NA :

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy  Oxygen Administrator   IANTD

a zaczniesz zmieniać ludziom życie !!!

Celem kursu Instruktor  Tlenowa pomoc nurkowa 

Celem kursu  Oxygen Administrator (Ratownik Tlenowy) jest aby po ukończeniu tego kursu ratownik:

 • Mógł podać poszkodowanemu nurkowi tlen medyczny o możliwie największej koncentracji, od chwili rozpoznania objawów i symptomów, choroby dekompresyjnej lub podtopienia.

Wiedza i umiejętności jakich nauczysz się w czasie kursu  Oxygen Administrator wspomaga ten cel

Wymagania wstępne do kursu Instruktora pierwsza pomoc nurkowa Oxygen Administrator

1.CERTYFIKATY:  NIE MUSI BYĆ NURKIEM, OXYGEN ADMINISTRATOR LUB RÓWNOWAŻNE

2.DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

 • Dane osobowe
 • Kwestionariusz medyczny (zaświadczenie lekarskie)
 • IANTD_Complete Liability Release and Contract Not to Sue
 • Ocena umiejętności
 • IANTD Professional Member Registration

5.UBEZPIECZENIE MIN 1000000 $

Czas trwania kursu Instruktora pierwsza pomoc nurkowa Oxygen Administrator 1 dzień 

 

Kurs składa się z:

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć praktycznych
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego

Potrzebny Sprzęt do kursu Instruktora  pierwsza pomoc nurkowa  Oxygen Administrator:

 • Maseczka resuscytacyjna
 • Maska bezzwrotna
 • Rękawiczki winylowe (niepudrowane)
 • Manekin
 • Zestaw tlenowy o stałym przepływie i wymuszonym
 • Apteczka
 • AED – opcjonalnie

Cena  kursu Instruktora  pierwsza pomoc nurkowa Oxygen Administrator  w Bielsko Biała   ustalana jest  po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Cena zawiera :

 • Materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • Specjalistyczny sprzęt do kursu
 • Zestaw tlenowy i apteczka

Cena nie zawiera :

 • Certyfikatu nurkowego wydawanego certyfikowanym nurkom po zdaniu zaawansowanego kursu   – płatne do organizacji nurkowej  PADI lub organizacji nurkowej IANTD w której wykonywany jest kurs nurkowy

WIEDZA

Tlen medyczny może wywoływać pozytywną zmianę w stanie poszkodowanego będącego w jednej z siedmiu sytuacji zagrażających bezpośrednio życiu:

1.Obrażenia pourazowe prowadzące do znacznej utraty krwi lub uszkodzenia ciała uniemożliwiające normalne oddychanie

 • Każdy krwotok może powodować że niektóre tkanki będą niedotlenione w skutek niedostatecznego przepływu krwi
 • Każde uszkodzenie ciała które blokuje drogi oddechowe lub ma wpływ na poprawną funkcję oddechową

2.Wstrząs

 • Każde obrażenie lub choroba, poważne lub drugorzędne, które wywołuje stres organizmu może skutkować wstrząsem. Reakcją, zależną od uwarunkowań medycznych jest faworyzacja dostarczania krwi do jednego lub więcej odpowiedzialnych za przeżycie organów kosztem innych. Taka sytuacja może powodować niedotlenienie niektórych tkanek

3. Zatrzymanie akcji serca

 • Zatrzymanie akcji serca następuje kiedy arterie zostają zablokowane i serce przestaje otrzymywać tlen. Niedostatek tlenu w mięśniu sercowym, może powodować drżenie serca, zwane migotaniem komór albo całkowite zatrzymanie akcji serca.

4. Zatrzymanie oddychania

 • Zatrzymanie oddychania następuje gdy płuca nie mogą funkcjonować wskutek paraliżu przepony, zapadnięcia płuca lub jakiegokolwiek upośledzenia mechanizmu oddechowego. Zatrzymanie oddychania jest zagrożeniem życia, zwykle związanym z zatrzymaniem akcji serca

5. Udar mózgu

 • Udar lub porażenie mózgu ma miejsce gdy naczynie krwionośne w mózgu zostaje zablokowane lub przerwane powodując wylew krwi do mózgu. Taka sytuacja pozbawia część mózgu dostarczania tlenu i skutkuje obumieraniem komórek.

6.Podtopienie

Utonięcie jest definiowane jako śmierć wskutek uduszenia pod wodą

 • Podtopienie, czyli „stan bliski utonięciu” ma miejsce gdy doświadczyła uduszenia pod wodą, ale została skutecznie z reanimowana. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale.

7.Urazy ciśnieniowe

 • Urazy ciśnieniowe DCI są terminem określającym dwa urazy nurkowe – rozerwanie czyli barotraumę płuc, oraz chorobę dekompresyjną. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale
 • DCI może skutkować szokiem, zatrzymaniem akcji serca, zatrzymaniem oddychania – wszystkie te problemy wymagają pomocy z użyciem tlenu medycznego

Urazy ciśnieniowe płuc

Embolia Gazowa, Odma Płucna (pneumothorax) i pozostałe odmy (emphysema)

 • Uraz ciśnieniowy płuc jest wywołany wstrzymaniem oddechu w czasie wynurzania. Może także wystąpić (bardzo rzadko) gdy w czasie wynurzenia uwarunkowania fizjologiczne doprowadzą do zablokowania powietrza w jakiejś części płuca. Najczęstszą przyczyną wynurzenia ze wstrzymanym oddechem jest ucieczka do powierzchni w panice wywołanej brakiem powietrza.
 • Uraz ciśnieniowy płuc może skutkować jednym lub nawet wszystkimi z czterech odmiennych uszkodzeń – embolią gazową, odmą opłucnową, śródpiersiową i podskórną.
 • Embolia gazowa jest najbardziej niebezpiecznym urazem. Jest wywoływana rozszerzającym się powietrzem, które rozerwało ścianę płuca i wtargnęło do układu krwionośnego. Bąble powietrza przedostają się do serca, które przetłacza je do innych części organizmu. Najpoważniejsza sytuacja zachodzi, gdy taki pęcherz powietrza blokuje przepływ krwi do komórek w mózgu. Objawy i symptomy pojawiają się zwykle natychmiastowo i obejmują:
 • Nagłą utratę przytomności
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • śmierć
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • Śmierć

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Choroba dekompresyjna pojawia się gdy azot (lub inny gaz obojętny np.. Hel w nurkowaniu technicznym) rozpuszczony w tkankach wydziela się formując bąble w czasie wynurzenia. Bąble mogą blokować przepływ krwi (problemy mechanicznie) a także powodować zwiększoną krzepliwość krwi i stany zapalne tkanek (problemy biochemiczne)

 • Objawy i symptomy obejmują:
 • Ból w stawach
 • Nienormalne zmęczenie
 • Niemożność oddania moczu
 • zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia wymowy i słuchu
 • Paraliż
 • Utrata czucia
 • utrata przytomności

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Ćwiczenia jakie wykonasz na  kursie Tlenowa pomoc nurkowa

Ćwiczenie 1
Składanie i demontaż zestawu tlenowego

Zademonstruj jak:

 • złożyć i rozłożyć bezpiecznie zestaw tlenowy aby mógł być używany dla oddychającego i nieoddychającego nurka
 • podłączyć reduktor wielofunkcyjny
 • podłączyć maskę kieszonkową do przepływomierza
 • Podłączyć zawór na żądanie do reduktora
 • złożyć zestaw tlenowy by dwóch poszkodowanych mogło oddychać z jednego zestawu
 • rozmontować i zabezpieczyć zestaw po użyciu

Ćwiczenie 2
Użycie maski o stałym przepływie dla oddychającego nurka

 • Zademonstruj jak używać maski o stałym przepływie dla poszkodowanego oddychającego nurka przez:
 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem i ustawienie przepływomierza na co najmniej 15 litrów na minutę.
 • Napełnienie woreczka oddechowego
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i sprawdzenie na sobie działania
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji

Ćwiczenie 3
Użycie zaworu na żądanie dla oddychającego nurka

 • Zademonstruj użycie zaworu na żądanie dla oddychającego nurka przez:
 • Otwarcie zaworu butli z tlenem
 • Wypowiedzenie oświadczenia ratownika przedmedycznego i wykonanie testu oddychania na sobie
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego w komfortowy i zapewniający szczelność sposób, oraz podanie tlenu o jak największym stężeniu
 • Odpowiednie ułożenie przytomnego i nieprzytomnego, oddychającego nurka

Ćwiczenie 4
Użycie maski kieszonkowej dla nieoddychającego nurka

 • Zademonstruj użycie maski kieszonkowej dla nieoddychającego nurka przez:
 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem i ustawienie przepływomierza na co najmniej 15 litrów na minutę.
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i nasłuchiwanie przepływu tlenu
 • Otwarcie dróg oddechowych poszkodowanego
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Podawanie oddechów ratowniczych (sztucznego oddychania) usta – maska, gdy każdy wdech trwa około jednej sekundy

Opcjonalne ćwiczenie
Użycie zaworu resuscytacyjnego uruchamianego manualnie dla nieoddychającego nurka przez:

 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa pod kątem poprawnego funkcjonowania przez zablokowanie wylotu tlenu.
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i nasłuchiwanie przepływu tlenu
 • Otwarcie dróg oddechowych poszkodowanego
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Manualne uruchamianie resuscytatora w celu podawania tlenu i oddechów ratowniczych

Prezentacja do kursu Instruktor Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

Egzamin do  kursu Instruktor  Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

EGZAMIN oxygen

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności
[recaptcha]

Oxygen Administrator
. PRZED ROZPOCZECIEM PROGRAMU SPRAWDZ STANDARDY OGÓLNE OBOWIAZUJACE DLA
PROGRAMÓW SPORT DIVER (STRONA 25).
Kto moze nauczac na tym kursie?
. Program Oxygen Administrator moze byc prowadzony przez Instruktora Oxygen Administrator lub
posiadajacego wyzszy poziom specjalizacji.
Kto moze przystapic do tego kursu?
. Kazdy. Osoba przystepujaca do kursu nie musi byc nurkiem.
A. Cel szkolenia
1. Program ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejetnosci dotyczacych korzystania z tlenu i
podawania tlenu w sytuacji wypadku nurkowego.
B. Wymagania wstepne
1. Wymagania w zakresie wieku
a. Kandydat musi miec ukonczone minimum 12 lat aby uzyskac kwalifikacje nurka juniora oraz przedstawic
zgode rodziców lub opiekunów, LUB;
b. Kandydat musi miec ukonczone minimum 15 lat aby uzyskac kwalifikacje nurka oraz przedstawic zgode
rodziców lub opiekunów, LUB;
c. Musi miec minimum 18 lat i wówczas zgoda rodziców nie jest wymagana.
. Nie ma zadnych dodatkowych wymagan w odniesieniu do tego Programu.
C. Program szkolenia
1. Jesli podczas programu student korzysta z Zeszytu Cwiczen Studenta odpowiedniego dla okreslonego rodzaju
szkolenia, to uzycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczeciem cwiczen
praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanowac caly material zawarty w Zeszycie Cwiczen Studenta
oraz wypelnic zamieszczone w nim testy (jesli jest to adekwatne).
. IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji oraz Zeszytu Cwiczen
Studenta.
2. Studenci musza zaliczyc odpowiedni test IANTD uzyskujac ocene minimum 80%.
3. Demonstracja zrozumienia zasad pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych oraz podawania tlenu i
korzystania z defibrylatora automatycznego (AED).
D. Wymagania w zakresie materialów szkoleniowych
1. Podrecznik i Video IANTD Rescue Diver w polaczeniu z Zestawem Szkoleniowym IANTD Diver First Aid Student
Kit.
E. Wymagania sprzetowe
1. Takie same jak dla STANDARDÓW OGÓLNYCH PROGRAMÓW IANTD SPORT DIVER.
F. Ograniczenia szkolenia
1. Zadne aktywnosci nurkowe podejmowane w ramach tego szkolenia nie moga przekraczac ograniczen
wynikajacych z dotychczasowych uprawnien posiadanych przez studenta.
G. Cwiczenia praktyczne w wodzie
1. W przypadku tego Programu nie sa wymagane zadne specyficzne cwiczenia w wodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd odbywa się raz w miesiącu dla instruktorów z miast takich jak :

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Biała Podlaska Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Białystok, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Bielsko Biała, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd  Bydgoszcz, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Chełm, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Ciechanów, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Częstochowa, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Elbląg, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Gdańsk, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Gorzów wielkopolski, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Administrator Iantd Jelenia góra, Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    odbywa się raz w miesiącu dla instruktorów z miast takich jak :

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Biała Podlaska  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Białystok,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Bielsko Biała Kurs Instruktora Nurkowania Iantd Advanced Recreational Trimix    Iantd Bydgoszcz,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Chełm,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Ciechanów,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Częstochowa,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Elbląg,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Gdańsk,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Gorzów wielkopolski,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Jelenia góra,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Kalisz,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Katowice,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Kielce,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Konin,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Koszalin,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Kraków,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Krosno,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Legnica,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Leszno ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Lublin,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Łomża,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Łódź,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Nowy sącz,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Olsztyn,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Opole,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Ostrołęka ,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Piła,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Piotrków Trybunalski,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Płock,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Poznań,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Przemyśl,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Radom,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Rzeszów,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Siedlce ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Sieradz,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Skierniewice ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Słupsk,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Suwałki ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Szczecin,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Tarnobrzeg,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Tarnów,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Toruń,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Wałbrzych ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Warszawa,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Wrocław , Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Włocławek,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Zamość,   Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Zielona  Góra ,  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Oxygen Iantd Administrator    Polska