EANx Blender Instructor

EANx Blender Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest wyszkolenie wykwalifikowanych Instruktorów przekazujących wiedzę na temat tworzenia mieszanek gazowych. Program Blending Instructors składa się z dwóch poziomów: EANx Blending Instructor (poziom sportowy) oraz Trimix Blending Instructor (poziom techniczny).

2. Wyszkolenie kompetentnych instruktorów Life Support System Service Technician.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Service Technician, Autoryzowanego Serwisanta sprzętu danej marki, na którym pracuje oraz ukończenie IAST.

Dla poziomu EANx Blending Instructor:

1. EANx Blender i być zatrudnionym w IANTD Facility lub być IANTD EANx Instructor z aktywnym statusem nauczania oraz IANTD EANx Blender.

2. Kandydat musi być rekomendowany przez IANTD Facility lub zwrócić się pisemnie do IT, informując

go o takiej potrzebie.

Dla poziomu Trimix Blending Instructor:

1. Stopień EANx Blending Instructor oraz być rekomendowanym przez Radę Dyrektorów IANTD lub

Przedstawicielstwo IANTD na dany region.

2. Stopień zarówno Trimix Diver, jak i Trimix Bender lub EANx Blending Instructor i być rekomendowanym przez IANTD Facility, które ma zapotrzebowanie na Trimix Blending Instructor.

3. Doświadczenie zarówno w tworzeniu mieszanek nitroksowych, jak i trimiksowy.

C. Przebieg szkolenia

1. Ukończenie jednodniowego programu IEC, mającego na celu przedstawienie aktualnych standardów

instruktorskich dotyczących tworzenia mieszanin gazowych

2. Wykazanie się pogłębioną wiedzą oraz umiejętnościami komunikacyjnymi, potrzebnymi przy nauczaniu podstawowych zasad przy mieszaniu gazów.

3. Zaprezentowanie umiejętności wytłumaczenia zagadnień dotyczących mieszania gazów metodami:

ciśnień parcjalnych, mieszania ciągłego oraz innych membranowych technologii lub też technologii opartej na separowaniu tlenu.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Gas Blender Student Kit wraz z prezentacją medialną.

2. Zalecany – analizator helowy.

3. Całość używanego sprzętu musi być kompatybilna z metodami przygotowania mieszaninTrimix.

4. Atestowana stacja mieszania gazów.

5. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Kandydat nie może przekraczać ograniczeń dotyczących konkretnych mieszanek gazowych.

F. Wymogi do certyfikacji

1. Ukończenie programu IEC spełniając warunek wszystkich standardów oraz procedur IANTD.

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalnym wynikiem wynoszącym 80% punktów.

3. Demonstrowanie zadań z zakresu mieszania gazów na poziomie satysfakcjonującym IT oraz pod jego

nadzorem.

G. Odnowienie certyfikatu

1 Przeprowadzanie rocznie przynajmniej 3 programów Blending Instructor.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD oraz uiszczanie rocznej składki instruktorskiej.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności