Specialty Instructor

Specialty Instructor

A. Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla instruktorów chcących prowadzić kursy specjalizacyjne, takie jak: Model/Modelka podwodny/a, Fotograf podwodny, Filmowiec podwodny, Ekolog podwodny, Nurkownie nocne, Nurkowanie ścianowe, Nurkowanie w suchym skafandrze, Nurkowanie z łodzi, Nurkowanie z brzegu, Nurkowanie w dryfcie, Operator komory hiperbarycznej, Nurkowanie w masce pełnotwarzowej, Nurek zabezpieczający i inne.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja OWI lub wyższa.

2. Uczestnictwo w minimum 6 szkoleniach IANTD od uzyskania licencji instruktorskiej.

3. Inne wymagania mogą być przedstwione decyzją Training Directora lub Przedstawiciela Regionalnego.

C. Przebieg szkolenia

1. Program musi być zatwierdzony przez Training Directora lub Przedstawiciela Regionalnego. Po ukończeniu szkolenia przyznany zostaje certyfikat Specialty Instructor dla danej specjalizacji. Wszystkie szkolenia muszą zawierać nurkowania treningowe, co najmniej cztery, chyba że wytyczne Training Directora stanowią inaczej.

2. Instruktor musi przestrzegać standardów danej specjalizacji, zatwierdzonych wcześniej przez IANTD. W przypadku nowej specjalizacji, instruktor powinien wystąpić o te standard na piśmie do Training Directora.

3. Uwaga – standardy specjalizacji są dokumentem wewnętrznym IANTD HQ i nie są częścią publikowanych Standardów IANTD.

D. Wymagania sprzętowe

1. Sprzęt odpowiedniej jakości i w dobrym stanie technicznym.

2. Dodatkowy sprzęt może być wymagany w zależności od potrzeb i wytycznych Training Directora lub Przedstawiciela Regionalnego.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nurkowania nie mogą przekraczać głębokości, do której uprawnieni są nurkować kandydaci.

2. Dodatkowe limity mogą obowiązywać w zależności od wytycznych IANTD HQ, Training Directora lub Przedstawiciela Regionalnego.

F. Zajęcia praktyczne

1. Zajęcia w wodach ograniczonych muszą zostać ukończone zanim przystąpi się do nurkowań w wodach

otwartych.

2. Zakres ćwiczewń w zależności od wytycznych IANTD HQ, Training Directora lub Przedstawiciela Regionalnego.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności