Recreational Trimix Instructor

Recreational Trimix Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie instruktorom uprawnień do prowadzenia programów Recreational Trimix i . Recreational Trimix, oraz wszystkich pozostałych programów, do których prowadzenia upoważniony jest Instruktor . EANx. Instruktorzy . EANx, którzy są jednocześnie nurkami Normoxic Trimix lub Trimix mogą prowadzić ten program bez dodatkowego szkolenia instruktorskiego IDC.

B. Wymagania wstępne

1. Spełnienie wszystkich wymagań z programu . EANx Instructor lub równoważnego oraz zaliczenie szkolenia lub programu unifikacyjnego . EANx Instructor.

2. Zalogowanych 100 nurkowań, z czego co najmniej 50 stanowiących kombinację nurkowań głębokich pomiędzy 27 msw a 45 msw i nurkowań z zakresu . EANx, z których przynajmniej 25 powinno być wykonanych na EANx lub Trimiksie.

3. Certyfikat Recreational Trimix Diver lub Normoxic Trimix Diver.

4. Asysta przy co najmniej trzech szkoleniach spośród następujących programów IANTD: Open Water Diver, . Open Water Diver, EANx Diver, Deep Diver, . EANx Diver i . Recreational Trimix Diver, przeprowadzona przed uzyskaniem certyfikatu instruktora Recreational Trimix.

5. Ważny certyfikat CPR, AED i First Aid oraz uprawnienia SCUBA Rescue i Oxygen Provider.

6. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Instruktorzy . EANx, którzy są jednocześnie certyfikowanymi nurkami Normoxic Trimix mogą prowadzić programy Recreational Trimix i . Recreational Trimix Diver.

lub

2. Zaliczenie wymagań z programu . EANx Instructor (o ile kandydat nie jest już certyfikowanym instruktorem . EANx), certyfikacja na nurka Recreational Trimix oraz asysta przy co najmniej jednym szkoleniu Recreational Trimix Diver i jednym kursie . Recreational Trimix Diver.

D. Wymagania sprzętowe

1. Wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami dla szkoelnie IANTD . Recreational Trimix Diver.

2. “IANTD . Recreational Trimix Diver Student Kit”.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w programie IANTD . Recreational Trimix Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum dwóch programów IANTD Recreational Trimix Diver lub . EANx Diver w ciągu roku.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności