AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)

AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczać kwestii używania/stosowania defibrylatora AED.

Przebieg szkolenia

1. Wykłady ilustrowane przez “IANTD Course-specific Slides” z zakresu IANTD Rescue Diver Manual (określona sekcja, w zależności od rodzaju szkolenia).

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalnym wynikiem 80%.                                                  

3. Praktyczne demonstrowanie umiejętności w zakresie obsługi aparatury tlenowej oraz defibrylatora

Cena 600 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności