Diver First Aid Instructor

Diver First Aid Instructor

Kto może nauczać na tym kursie? Instructor Trainer lub wyższy stopniem, posiadający indywidualny certyfikat IANTD HQ na nauczanie tych kursów. Występują tu trzy oddzielne kwalifikacje.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu? Ktokolwiek. Nie musi być nurkiem. Wiek minimum 18 lat.

A. Cel szkolenia

1. (Diver First Aid) Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczać kwestii związanych z zarządzaniem sytuacjami krytyczymi/wypadkami oraz udzielaniem pierwszej pomocy.

2. (Oxygen Administrator) Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczać kwestii związanych z podawaniem osobom poszkodowanym tlenu medycznego.

3. (AED) Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczać kwestii używania/stosowania defibrylatora AED.

B. Wymagania wstępne

1. Brak.

C. Przebieg szkolenia

1. Wykłady ilustrowane przez “IANTD Course-specific Slides” z zakresu IANTD Rescue Diver Manual (okrelona sekcja, w zależności od rodzaju szkolenia).

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalnym wynikiem 80%.

3. Praktyczne demonstrowanie umiejętności w zakresie obsługi aparatury tlenowej oraz defibrylatora.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Rescue Diver Manual plus Video oraz Diver First Aid Student Kit.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nie ma ograniczeń.

F. Zajęcia praktyczne

1. Nie ma przewidzianych zajęć w wodzie przy tym szkoleniu.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności