Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Instructor

Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Instructor

Kto może nauczać na tym kursie? Instructor Trainer lub wyższy stopniem, posiadający indywidualny certyfikat IANTD HQ na nauczanie tych kursów.

Who may take this course? Ktokolwiek. Nie musi być nurkiem.

A. Purpose

1. Szkolenie przeznaczone dla osób chcących nauczać kwestii związanych z prowadzeniem resuscytacji (CPR) w przypadku wypadków nurkowych.

B. Wymagania wstępne

1. Brak.

C. Przebieg szkolenia

1. Wykłady ilustrowane przez “IANTD Course-specific Slides” z zakresu IANTD Rescue Diver Manual (CPR).

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalnym wynikiem 80%.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Rescue Diver Student Kit (rozdział dotyczący CPR).

E. Ograniczenia szkolenia

1. Brak ograniczeń.

F. Zajęcia praktyczne.

1. Nie ma przewidzianych zajęć w wodzie przy tym szkoleniu.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności