Technical Diver Supervisor Levels

Technical Diver Supervisor Levels

A. Cel szkolenia

1. Program przeznaczony dla osób chcących podwyższać kwalifikacje w zakresie nadzoru i prowadzenia grup nurków. Technical Diver Supervisor jest stopniem przewodnickim lub instruktora w trakcie treningu.

2. Technical Diver Supervisor może nadzorować nurków w wodach otwartych oraz kursantów podczas szkoleń (poza szkoleniami w przestrzeniach zamkniętych)  a także nurków IANTD Technical Diver, Trimix, Rebreather, Wreck, i Cave Diver, pod kierunkiem instruktora IANTD.

B. Wymagania wstępne

Dla wszystkich poziomów:

1. Wiek minimum 18 lat.

2. Licencja IANTD Dive Master lub równoważna.

3. Licencje First Aid, Oxygen Provider i IANTD Rescue Diver lub równoważne (w tym przypadku CPR i Oxygen Provider musi być aktualne w ciągu ostatnich dwóch lat).

4. Jeżeli nurkowania prowadzone są poniżej linitów głębokości dozwolonych dla szkoleń Wreck, Cave lub Rebreather, kandydat musi przejśc trening techniczny, odpowiedni do zakresu głębokości, na którym ma prowadzić nadzór.

Dla Technical Diver / Normoxic Trimix:

5. Licencja IANTD Technical /Normoxic Trimix Diver.

6. Zalogowane minimum 150 nurkowań, z czego co najmniej 50 głębszych niż 39 m, oraz co najmniej 10 głębszych niż 57 m.

Dla Trimix:

7. Licencja IANTD Trimix Diver oraz IANTD Technical Diver Supervisor.

8. Zalogowane minimum 200 nurkowań, z czego co najmniej 20 z użyciem Trimixu, na głębokościach ponad 45 metrów oraz co najmniej 10 poniżej 60 metrów.

Rebreather SCR lub CCR:

9. Licencja IANTD Rebreather Diver na poziomie prowadzonego szkolenia.

10. (RB) Karta ćwiczeń IANTD “S” drill chart C-3401.

11. Zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego co najmniej 50 na rebreatherze.

Dla Wreck:

12. Licencja IANTD Technical Wreck Diver.

13. Zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego co najmniej 35 wrakowych.

Dla Cave:

14. Licencja IANTD Advanced Cave Diver.

15. Zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego co najmniej 60 jaskiniowych.

C. Przebieg szkolenia

1. Asysta w dwóch kursach, poprowadzenie minimum dwóch wykładów. Nadzór nad jedną kompletną sesją basenową, w sumie 200 minut czasu dennego, spędzonego na bezpośrednim nadzorze nurków (pod kierunkiem instruktora).

2. Szkolenie musi zawierać minimum dwa nurkowania sprawdzające, podczas których kandydat jest oceniany, stosownie do poziomu szkolenia. Nurkowania te są niezależne od czasu spędzonego w wodzie z tytułu nadzoru nurków.

3. Licencjonowani Advanced EANx Instructors, którzy spełnią wymagania szkolenia, otrzymają licencję Dive Supervisor poprzez asystę w jednym szkoleniu oraz rekomendację instruktora.

D. Wymagania sprzętowe

1. Podręczniki IANTD Student Kit – do aktualnego poziomu licencji.

2. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla szkoleń technicznych.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w szkoleniu IANTD Technical Diver.

F. Zajęcia praktyczne

1. Asysta na wszystkich nurkowaniach podczas kursu, w zależności od poziomu i rodzaju (IANTD Technical Diver, Trimix Diver, Wreck Diver, Cave Diver, lub Rebreather Diver).

2. Zademonstrowanie umiejętności nauczanych podczas przedmiotowego szkolenia z odpowiednią jakością.

3. Zademonstrowanie ćwiczeń w wodzie oraz zdolności nadzoru grupy.

4. Zaliczenie ćwiczeń w wodzie numer 3 i 4 z programu Advanced Nitrox Instructor Watermanship Evaluation. (poziom zaliczenia 32 punkty).

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności