Cavern Dive Master

Cavern Dive Master

A. Cel szkolenia

1. Program poszerza wiedzę w zakresie bezpiecznego prowadzenia grupy nurków (maksymalnie 4 osoby)

w przestrzeni zamkniętej, nie mających uprawnień do nurkowania w środowisku ograniczonym. Nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, ochronę środowiska, profesjonalizm.

B. Wymagania wstępne

1. Uprawnienia Divemastera IANTD oraz IANTD Full Cave Diver lub stopień równoważny, oraz udokumentowane minimum 20 nurkowań jaskiniowych nie stanowiących nurkowań ćwiczeniowych lub porównywalne doświadczenie, upewniające Instruktora, że kandydat posiada umiejętności oraz wiedzę, by kontynuować ten poziom szkolenia.

2. Posiadanie ważnych uprawnień First Aid, w tym CPR, Oxygen Provider oraz IANTD Rescue lub równoważnych (w tym przypadku CPR i Oxygen Provider musi być aktualne w ciągu ostatnich dwóch lat)

3. Ukończenie części wykładowej, zajęć w wodach otwartych, ćwiczeń ratowniczych oraz napisanie

egzaminu IANTD Cavern Divemaster z minimalnym wynikiem równym 80%.

4. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Wykłady teoretyczne, ilustrowane “IANTD Course-specific Slides” z zakresu IANTD Dive Master Student Kit.

2. Program składa się z minimum 120 minut czasu dennego, zawierającego się w 4 nurkowaniach w wodach otwartych. Nawet jeśli czas oraz wszystkie ćwiczenia zostaną spełnione w mniej niż czterech nurkowania, minimum 4 muszą być wykonane. Kurs musi odbywać się w dwóch różnych miejscach, w środowisku zamkniętym.

3. Zademonstrowanie następujących ćwiczeń podczas nurkowań w wodach otwartych i ograniczonych:

a. omówienie przed nurkowaniem

b. przedstawienie procedur przed nurkowaniem

c. sprawdzenie sprzętu

d. zasymulowanie doświadczeń z przestrzeni zamkniętej

e. umiejętność posługiwania się kołowrotkiem (jeśli istnieje stałe oporęczowanie, ćwiczenie powinno być wykonane obok)

4. Każdy kandydat na Cavern Divemaster będzie sprawdzany z umiejętności przedstawienia doświadczenia z różnych aspektów nurkowania w przestrzeni zamkniętej:

a. omówienie przed nurkowaniem

b. podanie wskazówek opisujących miejsce nurkowe

c. przedstawienie procedur przed nurkowaniem

d. omówienie doświadczeń z danej przestrzeni zamkniętej

e. kontrola podopiecznych

f. procedury awaryjne.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Divemaster Student Kit oraz wszystkie podręczniki IANTD Student Kit do poziomu aktualnie posiadanego stopnia.

2. Butla z zapasem gazu lub dekompresyjna (jeśli jest używana) musi być skonfigurowana jak pony lub

butla boczna. Butla musi być czysta tlenowo i zdatna do pracy z tlenem jeśli jest to potrzebne.

3. Pełna konfiguracja jaskiniowa wymagana w programie Cave Diver.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Na jednego Instruktora nie może przypadać więcej niż 4 nurków.

2. Żadne z nurkowań nie może być poprowadzone głębiej niż na 39m.

3. Wszystkie nurkowania musza być na mieszankach od EAN21 do EAN40 (maksymalnie 40% tlenu).

4. Wszystkie przystanki bezpieczeństwa muszą być zachowane.

5. Wszystkie nurkowania mają być planowane bez konieczności odbywania przystanków dekompresyjnych.

F. Zajęcia praktyczne

1. Właściwa konfiguracja sprzętu.

2. Bezpieczne wejście oraz wyjście z wody.

3. Sprawdzenie wszystkiego przed nurkowaniem.

4. Pływalność oraz trym.

5. Techniki poruszania się.

6. Zawiśnięcie w toni.

7. Obsługa sprzętu.

8. Zakręcanie zaworów.

9. Techniki dzielenia się powietrzem.

10. Używanie kołowrotka oraz korzystanie z poręczówek.

11. „Ćwiczenie stresu” w wodach otwartych zawiera (choć nie ogranicza się do):

a. płynięcie bez maski

b. płynięcie wzdłuż liny przy zerowej widoczności

c. dzielenie się gazem

d. dzielenie się gazem przy zerowej widoczności/ kontakt przez dotyk

12. Scenariusze ratownicze (wody otwarte):

a. płynięcie pod wodą z nieprzytomnym nurkiem

b. wypłynięcie na powierzchnię z nieprzytomnym nurkiem.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności