Technical Wreck Diver Instructor

Technical Wreck Diver Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem tego programu jest wyszkolenie wykwalifikowanych Wreck Penetration Instructors. Technical Wreck Instructor może prowadzić wszystkie programy IANTD z zakresu kursów sportowych oraz technicznych.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Wreck Diver Instructor z aktywnym statusem nauczania oraz IANTD Technical Wreck Diver Supervisor.

2. Posiadanie minimum 350 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 150 było nurkowaniami technicznymi. Minimum 100 z nich stanowią kombinację penetracji wrakowej i jaskiniowej, a przynajmniej 50 muszą stanowić nurkowania z penetracją wraku.

3. Przeprowadzenie przynajmniej 3 kursów IANTD Wreck Diver.

4. Ukończone 21 lat..

C. Przebieg szkolenia

1. Program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Technical Wreck Divers.

2. IEC prowadzone jest przez IANTD Wreck IT i jednego IANTD Wreck Instructor LUB jeśli kandydat został pozytywnie oceniony przez innego IANTD Technical Wreck Instructor przed przystąpieniem do IEC, kontynuacja IEC może być prowadzona przez jednego Technical Wreck IT.

3. Kandydat musi asystować w przynajmniej jednym kursie Wreck Diver przed lub podczas IEC.

4. Ukończenie wykładów oraz sesji nauczania w wodzie przydzielonych przez IT.

D. Wymagania sprzętowe

1. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Technical Wreck Diver.

2. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać trzech.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 51m.

F. Wymogi do certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Technical Wreck Instructor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i

odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Technical Wreck Instructor.

G. Odnowienie certyfikatu

1 Przeprowadzanie przynajmniej 2 programów IANTD Technical Diver rocznie lub współuczestniczenie w prowadzeniu minimum 3 kursów IANTD Technical Diver, włączając w to asystę przynajmniej przy jednym kursie IANTD Wreck Diver.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD oraz uiszczanie rocznej składki instruktorskiej.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 25 nurkowań w środowisku zamkniętym, w tym przynajmniej 12 nurkowań wrakowych prowadzonych poza jakimkolwiek kursem.

4. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń pływackich oraz wszystkich ćwiczeń wykonywanych w wodzie, wymienionych w programie Technical Diver Instructor w dziale: zajęcia praktyczne.

2. Poprowadzenie minimum 2 nurkowań sprawdzających, z IT przyjmującym rolę kursanta.

3. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Wreck

Diver wyznaczonych przez IT.

4. Asystowanie w minimum jednym pełnym kursie Wreck Diver podczas najbliższego lub kolejnego IEC.

5. Pozytywne ukończenie ćwiczeń sprawnościowo-kondycyjnych, przy wykorzystaniu sprzętu zalecanego

na tym poziomie szkolenia.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności