Rebreather Trimix Instructor (SCR, CCR)

Rebreather Trimix Instructor (SCR, CCR)

A. Cel szkolenia

1. Szkolenie ma na celu przygotowanie instruktorów do nauczania nurkowania na obiegach zamkniętych z użyciem mieszanin na bazie helu.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Rebreather Normoxic Instructor, aktywny status nauczania.

2. Staż instruktorski minimum 2 lata, zalogowane minimum 150 nurkowań na obiegu zamkniętym.

3. Przeprowadzenie 6 kursów Rebreather Diver, z których 3 muszą być kursami Normoxic Trimix Rebreather Diver.

4. Zalogowane minimum 400 nurkowań, z czego co najmniej 100 na Trimiksie.

5. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Przegląd teorii z zakresu IANTD Rebreather Trimix Diver Student Kit.

2. Zapozanie się z prezentacjami medialnymi do szkolenia.

3. Asysta w co najmniej jednym kursie Trimix Rebreather Diver, możliwa podczas kursu IEC.

4. Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń – do oceny IT.

5. Nadzorowanie wszystkich nurkowań rebreatherowych na kursie, w obecności IT. Ćwiczenia zgodne z zaleceniem IT z zakresu kursu Trimix Rebreather Diver.

6. Rebreather Trimix Instructor może nauczać kursu CCR Trimix na każdym CCR, na który posiada uprawnienia  nurka.

5. Nie może:

a. Uczyć kursu Recreational Rebreather Diver lub Rebreather Diver na rebreatherze na którym nie ma uprawnień  Rebreather Instructor.

b. UWAGA: NIE MOŻE uczyć na kursie OC Normoxic Trimix Diver, jeżeli nie ma stopnia OC Normoxic Trimix Instructor.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Rebreather Trimix Diver Student Kit.

a. (RB) Karty ćwiczeń IANTD “S” drill chart C-3401 and Rebreather Skills Sheets C-3400 1&2.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Rebreather Trimix Diver.

3. Własny Rebreather lub nieograniczony dostęp do urządzenia.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla szkolenia IANTD Trimix Rebreather Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Takie same jak dla IANTD Trimix Instructor, przy czym rocznie należy poprowadzić co najmniej jeden kurs Rebreather Trimix Diver.

G. Zajęcia praktyczne

1. Sesja basenowa z wszystkimi ćwiczeniami musi być przeprowadzona przed nurkowaniami OW. Wykonanie ćwiczeń musi zostać pozytywnie ocenione przez IT.

2. Wykonanie ćwiczeń w sesji basenowej musi zostać pozytywnie ocenione przez IT.

3. Kontrola grupy pozytywnie oceniona przez IT.

4. Zaliczenie obowiązkowej oceny ćwiczeń w wodzie z zakresu szkolenia Trimix Instructor, przy użyciu CCR, chyba że posiadana przez kandydata licencja uzasadnia odstąpienie od tej oceny na bazie poprzednich szkoleń (do oceny IT).

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności