Expedition Trimix Instructor (OC, SCR, CCR)

Expedition Trimix Instructor (OC, SCR, CCR)

A. Cel szkolenia

1 Celem programu jest przekazanie instruktorowi wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania programu Expedition Trimix Diver.

2. IANTD Trimix Instructor może prowadzić kursy trimiksowe do głębokości 120msw

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Expedition Trimix Diver lub

2. IANTD Trimix Instructor z aktywnym statusem nauczania od minimum 2 lat.

3. Posiadanie minimum 800 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 200 było trimiksowych i poprowadzonych na głębokościach większych niż 60m, oraz co najmniej 50 z nich było nurkowaniami CCR Trimix na głębokość poniżej 72 m.

4. Przeprowadzenie przynajmniej 6 kursów IANTD Trimix Diver.

5. Ukończone 21 lat..

C. Przebieg szkolenia

1. Pięciodniowy program składa się z zaznajomienia kandydata z procedurami instruktorskimi, poprawy umiejętności praktycznych oraz konieczności asystowania w pełnym kursie IANTD Expedition Trimix Diver, które może się odbyć przed lub podczas IEC. Program IEC kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Expedition Trimix Diver.

2. IEC dla IANTD Expedition Trimix Instructor jest prowadzone przez IANTD Expedition Trimix IT oraz jednego IANTD Trimix Instructor LUB jeśli kandydat został pozytywnie oceniony przez innego IANTD Trimix Instructor , kontynuacja IEC może być prowadzona przez jednego Trimix IT.

3. Asysta przy pełnym kursie Trimix Diver – przed lub podczas IEC.

D. Wymagania sprzętowe

1. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Expedition Trimix Diver.

a. (RB) Karty ćwiczeń IANTD “S” drill chart C-3401 oraz Rebreather Skills Sheets C-3400 1&2.

2. Analizator tlenowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Podczas szkolenia IEC, na nurkowaniach powyżej poziomu 100 m, kandydaci muszą wykonać ćwiczenia wraz z instruktorami. Liczba kandydatów przypadająca na jednego IT nie może przekraczać dwóch, podczas nurkowań

głębszych niż 100msw.

2. Głębokość żadnego z nurkowań kursowych nie może przekraczać 120m.

F. Wymogi do certyfikacji

1. Ukończenie programu IANTD Expedition Trimix Instructor IEC oraz zaprezentowanie bezpiecznego i

odpowiedzialnego podejścia, pozwalającego certyfikować kandydata na IANTD Trimix Instructor.

G. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzanie przynajmniej 3 programów IANTD Trimix Diver rocznie, w tym jeden IANTD Expedition Trimix Diver.

2. Zachowanie aktywnego statusu członkowskiego w IANTD oraz uiszczanie rocznej składki instruktorskiej.

3. Logowanie w ciągu roku minimum 3 nurkowań na poziomie Expedition Trimix lub Heliox, prowadzonych poza jakimkolwiek kursem.

4. Prezentacja lub publikacja lub asysta w szkoleniach IANTD EANx albo IANTD Trimix IEC, lub bycie aktywnym członkiem komitetu ds. projektów specjalnych.

6. Posiadanie ubezpieczenia bądź udokumentowanego zabezpieczenia finansowego na minimum 1 mln. USD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Poprowadzenie przynajmniej 3 nurkowań na poziomie Expedition Trimix.

2. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Trimix Diver wyznaczonych przez IT.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności