Advanced Cave Side Mount Instructor

Advanced Cave Side Mount Instructor

A. Cel szkolenia

1. Program dla instruktorów chcących podwyższać kwalifikacje i uzyskać uprawnienia IANTD Advanced Cave Side Mount Instructors.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Technical Cave Instructor lub CCR Cave Instructor.

2. Licencja Advanced Cave Side Mount Diver.

3. Zalogowane minimum 300 nurkowań i 200 nurkowań jaskiniowych, w tym 50 w konfiguracji side mount (poza treningowymi).

4. Przeprowadzone minimum 5 kursów jaskiniowych Cave Diver.

5. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD Side Mount Cave Divers.

2. Szkolenie trwa dwa dni treningu oraz oceny umiejętności z minimum 120 minut czasu dennego podczas minimum 3 nurkowań.

3. . Instruktorzy jaskiniowi NACD, NSS/CDS i CDAA, którzy posiadają licencję IANTD Cave Instructors, mogą unifikować się (crossover) poprzez pisemną rekomendację innego instruktora Side Mount Instructor oraz aprobatę z IANTD HQ.

4. Szkolenie IEC prowadzone jest przez IANTD Advanced Cave IT oraz jednego IANTD Cave Side Mount Instructor. Zalecane jest aby poza IT w szkoleniu uczestniczyło dwóch instruktorów oceniających, którzy wcześniej szkolili na co najmniej 5 pełnych kursach Side Mount Cave Diver.

D. Wymagania sprzętowe

1. Kandydat musi mieć własny sprzęt lub nieograniczony dostęp do sprzętu odpowiedniego do użytku w konfiguracji side mount oraz środowiska, w którym wykonywane są nurkowania szkoleniowe.

2. Obowiązują wszystkie wymagania sprzętowe wymienione w programie IANTD Cave Diver oraz Side Mount Cave Diver.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Maksymalnie dwóch kandydatów na jednego Instructora Trainera.

2. Nurkowania nie mogą być prowadzone poniżej limitu głębokości dla kandydatów lub 60m.

3. Czasy denne oraz czas dekompresji zgodne z aktualnymi uprawnieniami kandydatów.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Prowadzenie minimum dwóch kursów Side Mount Cave Diver rocznie.

G. Zajęcia praktyczne

1. Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Cave Side Mount Diver.

2. Asysta w co najmniej jednym kompletnym kursie Side Mount Cave Diver (poza wymaganym na wstępie) przed, podczas lub po szkoleniu IEC.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności