Advanced Cave DPV Instructor

Advanced Cave DPV Instructor

A. Cel szkolenia

1. Program dla instruktorów chcących podwyższać kwalifikacje i uzyskać uprawnienia IANTD Cave DPV Instructor.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi mieć licencję IANTD Technical Cave lub Rebreather Cave Instructor.

2. Licencja Advanced Cave DPV Diver.

3. Minimum 300 zalogowanych nurkowań jaskiniowych, z czego 200 z użyciem DPV (150 z nich nie może być nurkowaniami treningowymi z DPV).

4. Przeprowadzenie minimum pięciu kursów Cave Diver.

5. Ukończone 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Program kładzie nacisk na przyswojenie metod oraz technik nauczania programu IANTD DPV Cave Diver. Zajęcia zajmują okres około 3 dni.

2. Instruktorzy jaskiniowi DPV Federacji NACD, NSS/CDS, CDAA, którzy jednocześnie posiadaja stopień IANTD Technical Cave Instructor mogą przejść unifikację (crossover) poprzez pisemną rekomendację innego instruktora DPV Cave Instructor oraz akceptację z IANTD HQ.

3. Szkolenie IEC prowadzone jest przez IANTD Technical Cave IT, z uprawnieniami Advanced Cave DPV Instructor.

D. Wymagania sprzętowe

1. Własny sprzęt DPV lub nieograniczony dostęp do urządzenia odpowiedniego dla prowadzonych nurkowań.

2. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla szkoleń sportowych oraz Cave DPV Diver.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Maksymalnie dwóch kandydatów na DPV Instructor na jednego Instructora Trainera.

2. Nurkowania nie mogą być prowadzone poniżej limitu głębokości dla kandydatów lub 60m (oraz maksimum 120m penetracji wgłąb jaskini). Wszystkie nurkowania muszą być nurkowaniami treningowymi, służącymi doskonaleniu umiejętności.

3. Czasy denne oraz czas dekompresji zgodne z aktualnymi uprawnieniami kandydatów.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Prowadzenie minimum dwóch kursów IANTD DPV Diver w ciągu roku.

G. Zajęcia praktyczne

1 Wykazanie się biegłością w uczeniu i demonstrowaniu ćwiczeń oraz technik z zakresu programu Cave DPV Dive.

2. Asysta w co najmniej jednym kompletnym kursie DPV Cave Diver, podczas lub po szkoleniu IEC.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności