Semi-Closed Circuit Rebreather Instructor (SCR)

Semi-Closed Circuit Rebreather Instructor (SCR)

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest wykształcenie wykwalifikowanych instruktorów IANTD SCR.

B. Wymagania wstępne

1 Certyfikat instruktora IANTD OW z uprawnieniami do prowadzenia programu IANTD EANx lub równoważnego.

2. Zalogowanych minimum 110 nurkowań, w tym przynajmniej 20 godzin na SCR, którego dotyczy certyfikacja instruktorska. Kandydaci posiadający już certyfikat na inny model SCR lub CCR mogą przejść unifikację po 5 godzinach nurkowań na SCR, na którym chcą być certyfikowani.

3. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Asysta przy co najmniej jednym programie SCR jako część szkolenia instruktorskiego.

2. Ukończenie szkolenia instruktorskiego IEC.

D. Wymagania sprzętowe

1. Zgodność sprzętu z wymaganiami dla szkolenia IANTD SCR Rebreather Diver.

2. “IANTD SCR Rebreather-specific Diver Student Kit”.

3. Kandydat musi posiadać lub mieć nieograniczony dostęp do SCR.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla programu IANTD SCR Diver..

F. Odnowienie certyfikatu

1. Takie same jak dla programu IANTD OW Instructor, dodatkowo przynajmniej program SCR Dive musi być przeprowadzony na konkretnym SCR, na który instruktor jest certyfikowany.

G. Zajęcia praktyczne

1. Zademonstrowanie wszystkich ćwiczeń obowiązujących w programie IANTD SCR Diver.

2. Asysta przy co najmniej jednym pełnym programie IANTD SCR Diver.

3. Zaliczenie testu instruktorskiej sprawności fizycznej przy użyciu SCR.

4. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń w wodzie obowiązujących w programie SCR Diver.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności