Rekrenational Wreck Diver Instructor

Rekrenational Wreck Diver Instructor

Kto może nauczać na tym kursie? Wreck /Rekrenational Wreck Diver Instructor Trainer.

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest wykształcenie wykwalifikowanych Instruktorów IANTD Wreck lubRekrenational Wreck Diver. Program może być prowadzony na wrakach, w jaskiniach lub w obu typach nurkowisk. Zarówno Instruktor jak i kursanci muszą pozostawać w zasięgu światła dziennego.

B. Wymagania wstępne

1. Must be qualified as an IANTD EANx Instructor in Active Teaching Status, with proof of a minimum of 150 logged dives.

2. Certyfikat IANTD Cave i / lub Wreck Diver lub równoważny (BSAC, NACD, CDAA, NSS/CDS).

3. Zalogowanych minimum 50 nurkowań wrakowych (z penetracją) lub jaskiniowych. Karta Instruktora Wrakowego czy Jaskiniowego precyzuje, który z programów może być prowadzony przez Instruktora.

a. Instruktorzy posiadający doświadczenie wyłącznie wrakowe mogą uczyć na wrakach.

b. Instruktorzy posiadający doświadczenie wyłącznie jaskiniowe mogą uczyć nurkowania jaskiniowego.

c. Instruktorzy posiadający doświadczenie zarówno na wrakach, jak i w jaskiniach, mogą uczyć w obu środowiskach.

4 Rekomendacja ze strony Instruktora IANTD Wreck lubRekrenational Wreck Diver, uzyskana po asyście przy minimum jednym programie Wreck lubRekrenational Wreck Diver.

5. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Dwudniowy program zaznajamiający kandydata z metodami i technikami szkoleniowymi IANTD w

odniesieniu do szkoleń wrakowych i jaskiniowych. NACD, NSS/CDS i CDAARekrenational Wreck Instructors, posiadający jednocześnie certyfikat instruktora IANTD EANx mogą przejść proces unifikacji zaliczając jednodniowy program poświęcony standardom i procedurom IANTD.

2. Szkolenie prowadzone jest przez jednego Wreck lubRekrenational Wreck IT (w zależności od charakteru programu)

i jednego instruktora oceniającego przynajmniej jedną sesję w wodzie i jeden wykład. Instruktor oceniający musi być instruktorem wrakowym w przypadku kursu wrakowego i jaskiniowym – w przypadku kursu jaskiniowego. Jeśli szkolenie obejmuje zarówno wraki, jak i jaskinie, instruktor oceniający musi być certyfikowany w obu środowiskach.

3 Kandydat musi asystować w jednym dodatkowym programie Wreck lubRekrenational Wreck Diver przed lub

podczas szkolenia instruktorskiego.

D. Wymagania sprzętowe

1. Pełne wyposażenie jaskiniowe / wrakowe.

2. Sprzęt dostosowany do nurkowania w przestrzeniach zamkniętych.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla programów IANTD Wreck lubRekrenational Wreck Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Prowadzenie przynajmniej dwóch programów IANTD rocznie, w tym co najmniej jednego programu IANTD Wreck lubRekrenational Wreck Diver przy jednoczesnym posiadaniu aktywnego statusu instruktorskiego.

2. Zalogowanych przynajmniej 12 nurkowań jaskiniowych lub wrakowych przeprowadzonych poza jakimikolwiek szkoleniami.

G. Zajęcia praktyczne

1. Przepłynięcie w symulowanej sytuacji braku gazu (bez oddychania, na ciągłym wydechu) odległości co

najmniej 18 metrów, następnie rozpoczęcie oddychania partnerskiego. Dzieląc się gazem przepłynięcie dalszych 106 metrów, przy zachowaniu tempa 17 metrów na minutę.

2. Holowanie nurka na odległość minimum 60 metrów.

3. Symulacja kompletnej procedury ratowniczej (przeprowadzenie EMS, wyciągnięcie nurka z wody i symulacja CPR).

4. Test sprawności – przepłynięcie odległości minimum 305 metrów w pełnym sprzęcie w czasie krótszym niż 15 min.

5. Zaliczenie testu sprawności fizycznej instruktora w sprzęcie adekwatnym do przechodzonego szkolenia.

6. Wystrzelenie worka wypornościowego w czasie krótszym, niż 1 min.

7. Zademonstrowanie poprawnej pracy z kołowrotkiem.

8. Nadzorowanie przynajmniej dwóch nurkowań wrakowych lub jaskiniowych, w których IT lub inna z osób prowadzących szkolenie odgrywa rolę kursanta.

9. Zalecane jest podjęcie próby odnalezienia wyjścia z wraku lub jaskini z zamkniętymi oczami i bez poręczówki.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności