Recreational-Closed Circuit Rebreather Instructor (RCCR)

Recreational-Closed Circuit Rebreather Instructor (RCCR)

A. Cel szkolenia

1. Program przeznaczony dla instruktorów w celu podwyższania kwalifikacji.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD OW Instructor, z kwalifikacjami do nauczania w programie IANTD EANx.

2. Zalogowanych 150 nurkowań, z czego przynajmniej 50 obejmujących 50 godzin run-time’u na konkretnym modelu CCR, na który kandydat ma zostać certyfikowanym instruktorem.

3. W przypadku unifikacji na inny model CCR wymagane jest minimum 30 zalogowanych nurkowań oraz  40 godzin na CCR przed przystąpieniem do szkolenia Instructor Crossover IEC.

4. Posiadacze licencji CCR Instructor przystępujący do unifikacji na inny model muszą mieć 5 nurkowań oraz 10 godzin na RCCR przed przystąpieniem do kuresu IEC

5. Posiadacz licencji RCCR Instructor, nie będący pełnym instruktorem CCR Instructor, w przypadku odnawiania uprawnień musi zrobić szkoelnie CCR Diver oraz mieć aktualną licencję Advanced EANx Instructor przed przystąpieniem do kursu wznawiającego.

6. Wiek minimum 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Asysta przy co najmniej jednym programie RCCR, jako część szkolenia.

2. Ukończenie kursu instruktorskiego.

D. Wymagania sprzętowe

1. Zgodność sprzętu z wymaganiami dla szkolenia IANTD RCCR Rebreather Diver. Obowiązek posiadania wystarczającej ilości gazu ucieczkowego/awaryjnego.

2. IANTD RCCR Rebreather-specific Diver Student Kit.

3. Posiadanie lub nieograniczony dostęp do RCCR, którego dotyczy certyfikacja.

E. Ograniczenia szkolenia

1 Takie same jak dla programu IANTD RCCR Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Spełnienie warunków koniecznych dla odnowienia certyfikacji instruktora OWI oraz przeprowadzenie w roli instruktora przynajmniej jednego programu RCCR.

G. Zajęcia praktyczne

1. Wykonanie wszystkich ćwiczeń z programu IANTD RCCR Diver.

2. Asysta przy co najmniej jednym programie IANTD RCCR Diver.

3. Zaliczenie testu sprawności fizycznej instruktora przy użyciu RCCR.

4. Wykonanie wszystkich ćwiczeń w wodzie zgodnie ze standardami programu RCCR Diver.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności