Public Safety Diver Instructor

Public Safety Diver Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przygotowanie instruktorów do szkolenia nurków mających nurkować w wodach o ograniczonej widoczności, przy wykorzystaniu usystematyzowanych metod wydobycia materiału dowodowego do wykorzystania w przebiegu procesu sądowego.

B. Wymagania wstępne

1. Ukończone 21 lat.

2. Licencje Oxygen Provider, AED, CPR oraz Diving First Aid, lub zdobycie tych licencji podczas procesu oceny instruktorskiej IEC.

3. Zalogowanych 20 nurkowań jako PSD – operacyjnych lub szkoleniowych.

C. Przebieg szkolenia

1. 2-4-dniowy program obejmujący przynajmniej pięć wykładów kursu PSD oraz sesję w wodach ograniczonych, w czasie której kandydat występuje zarówno w roli prowadzącego, jak i superwizora.

D. Wymagania sprzętowe (sprzęt, do którego instruktorzy muszą mieć dostęp)

1. Zgodność sprzętu z wymaganiami dla szkolenia IANTD Public Safety Diver.

2. “IANTD Public Safety Diver Student Kit”.

3. Wymagania sprzętowe zdefiniowane we wstępie do programów nurkowania sportowego.

4. Wszyscy kursanci muszą posiadać przynajmniej dwa różne narzędzia do wycinania się.

5. System wydobywania ciała

6. Liny i węzły

7. Uprząż

8. Lina asekuracyjna

9. Suchy skafander

10. Maska pełnotwarzowa

11. Odzież ochronna zgodna z regulacjami obowiązującymi w danym sektorze

12. Szpulka / kołowrotek i worek wypornościowy.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Na jednego instruktora w czasie ćwiczeń na wodach otwartych nie może przypadać więcej, niż 8 kursantów.

2. Głębokość żadnego z nurkowań nie może przekraczać 30 msw.

3. Wszystkie przystanki dekompresyjne muszą zostać przeprowadzone i wszystkie nurkowania muszą się

mieścić w standardowych limitach bezdekompresyjnych.

4. Zgodnie z obowiązującymi standardami, w czasie wszystkich solowych nurkowań Public Safety, nurek musi być asekurowany z powierzchni przy pomocy liny, do której jest przywiązany.

5. Wszystkie elementy sprzętu wykorzystane w czasie zajęć na wodach otwartych muszą zostać uprzednio

użyte w czasie kursowych zajęć na wodach ograniczonych.

F. Zajęcia praktyczne

1. Wykonanie – pod bezpośrednią kontrolą nurka asekurującego i w czarnej masce – następujących ćwiczeń:

a. Sprawne i skuteczne pokonanie toru przeszkód składającego się z dwóch platform i jednej przeszkody.

b. Zademonstrowanie trzech spośród sześciu metod prowadzenia poszukiwań pod wodą.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności