Open Water Side Mount Instructor

Open Water Side Mount Instructor

ACel szkolenia

1. Szkolenie przeznaczone dla instruktorów IANTD OW Side Mount.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Advanced Nitrox Instructor, jednocześnie licencja OW Side Mount Diver.

2. Minimum 150 zalogowanych nurkowań, w tym co najmniej 40 godzin w konfiguracji Side Mount.

3. Wiek minimum 21 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. 100 minut czasu nurkowania w konfiguracji Side Mount, do oceny przez IANTD Instructor Trainer

Autoryzowanego przez IANTD World HQ do nauczania w tym programie szkoleniowym.

2. Zaliczenie oceny IEC.

DWymagania sprzętowe

1. Sprzęt do konfiguracji side mount.

2. Sprzęt musi być zgodny z normami dla nurkowań sportowych IANTD.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nie więcej niż 4 szkoleone osoby na Instruktora Trainera.

2. Nurkowania nie mogą być głębsze niż 39 m.

3. Czasy denne oraz dekompresja zgodne z aktualnymi uprawnieniami kandydatów.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Rocznie wymagany udział w dwóch kursach IANTD Side Mount Diver jako instruktor.

G. Zajęcia praktyczne

1. Takie jak w szkoleniu IANTD Side Mount Diver.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności