Introductory Cave Instructor

Introductory Cave Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia nurkom rozwijającym swoje umiejętności nurkowania jaskiniowego. Dodatkowo program pozwala na pogłębienie doświadczenia nauczycielskiego instruktorów w zakresie nurkowań w przestrzeniach zamkniętych, umożliwiając im dalszy rozwój w kierunku kompetentnych Instruktorów Jaskiniowych. IANTD Introductory Cave Instructor może prowadzić programy wszystkich poziomów nurkowania sportowego IANTD oraz może asystować / prowadzić nadzór w programach Cave / Advanced Cave Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Certyfikat Cave Diver.

2. Aktywny status instruktorski Overhead Environment Instructor, z doświadczeniem co najmniej trzech

poprowadzonych programów Cavern Diver i zalogowanymi przynajmniej 75 nurkowaniami jaskiniowymi.

3. Zalogowanych przynajmniej 300 nurkowań, z czego przynajmniej 100 musi stanowić kombinację nurkowań jaskiniowych i technicznych.

4. Rekomendacja Instruktora Jaskiniowego (Cave Instructor), uzyskana po przeprowadzeniu asysty w programie Introductory Cave Diver. Instruktor rekomendujący musi być przekonany, że kandydat nadaje się do uczestnictwa w szkoleniu. Kandydat musi asystować przy co najmniej jednym pełnym programie Introductory Cave.

5. Ukończonych 21 lat..

C. Przebieg szkolenia

1. Program trwa minimum dwa dni.

2. Program może być prowadzony przez jakiegokolwiek IANTD Cave Instructor Trainer, pod warunkiem,

że wśród osób prowadzących szkolenie jest dodatkowo Instruktor Jaskiniowy (Cave Instructor), który oceni co najmniej jedną sesję w wodzie i jeden wykład. Instruktor ten musi mieć za sobą doświadczenie przynajmniej czterech przeprowadzonych kursów Cave lub sześciu kursów Cave lub Introductory Cave. Jeśli kandydat posiada uprzednio uzyskaną ocenę trzech niezależnych IANTD Cave Instructors, szkolenie może być przeprowadzone przez tylko jednego Cave IT.

3. Wykładowa część szkolenia musi obejmować standardy i procedury oraz zasady przedsiębiorczości.

4. Kandydat musi wygłosić minimum trzy wykłady i poprowadzić jedną sesję w wodzie jak również jedną sesję pracy z liną poza programem Introductory Cave.

5. Kandydat musi zaliczyć przynajmniej dwa nurkowania egzaminacyjne i ćwiczenia zgodnie z opisem w paragrafie „Zajęcia praktyczne” tego programu.

6. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie kandydat – poza warunkami wstępnymi – musi przeprowadzić asystę i zostać ocenionym w roli instruktora w pełnym programie Introductory Cave, przy czym oceniającym nie może być instruktor, który kandydata rekomendował.

D. Wymagania sprzętowe

1. Zgodność sprzętu z wymaganiami dla szkolenia IANTD Intro Cave Diver.

2. Pełne wyposażenie jaskiniowe w czasie całego programu instruktorskiego i wszystkich szkoleń Introductory Cave.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w programie IANTD Introductory Cave, tyle że 2 nurkowania egzaminacyjne mogą być pełnymi nurkowaniami jaskiniowymi.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie przynajmniej jednego programu IANTD Introductory Cave Diver rocznie oraz spełnienie wymagań obowiązujących dla uzyskania aktywnego statusu instruktorskiego IANTD Advanced EANx.

G. Zajęcia praktyczne

1. Przepłynięcie wzdłuż poręczówki bez maski 15 metrów dzielących kursanta od jego partnera, nawiązanie kontaktu dotykowego i płynięcie dalej w parze. Na sygnał IT zasymulowanie sytuacji braku gazu, zakomunikowanie problemu partnerowi i rozpoczęcie oddychania partnerskiego. Dzielenie się gazem aż do przepłynięcia całego cyklu. W trakcie wykonywania zadania dodatkowo przeprowadzone zostanie ćwiczenie wyplątywania się z poręczówki.

2. W czasie nurkowania w jaskini zasymulowanie na sygnał IT sytuacji braku gazu, oddychanie partnerskie na dystansie co najmniej 60 metrów, następnie przepłynięcie dalszych 30 metrów w ślepej masce po poręczówce.

3. Prawidłowe zareagowanie na zakręcenie przez IT zaworu głównego przez przejście na zapasowy automat i ponowne odkręcenie głównego zaworu. Następnie przejście z powrotem na główny automat.

4. Przepłynięcie dystansu 240 metrów w pełnym sprzęcie w czasie nie dłuższym niż 12 min.

5. Symulacja postępowania w razie wypadku zgodnie z poleceniem IT.

6. Instruktażowa demonstracja ćwiczeń obowiązujących w ramach programu Introductory Cave.

7. Asysta przy pełnym programie Introductory Cave Diver przed, w trakcie lub po IEC.

8. Zaliczenie testu sprawności fizycznej instruktora w sprzęcie obowiązującym na tym kursie

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności