Full Face Mask Instructor

Full Face Mask Instructor

A. Cel szkolenia

1. Szkolenie przeznaczone dla instruktorów IANTD OW FULL FACE MASK.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Advanced Nitrox Instructor.

2. Minimum 150 zalogowanych nurkowań, w tym co najmniej 40 godzin z użyciem FULL FACE MASK.

3. Wiek minimum 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. 100 minut czasu nurkowania  z użyciem FULL FACE MASK, do oceny przez IANTD Instructor Trainer.

2. Zaliczenie oceny IEC.

D. Wymagania sprzętowe

1. Własny FULL FACE MASK lub nieograniczony dostęp do urządzenia.

2. Sprzęt musi być zgodny z normami dla nurkowań sportowych IANTD.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nie więcej niż 2 szkoleone osoby na Instruktora Trainera.

2. Nurkowania nie mogą być głębsze niż 39 m.

3. Czasy denne oraz dekompresja zgodne z aktualnymi uprawnieniami kandydatów.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Rocznie wymagany udział w dwóch kursach IANTD FULL FACE MASK Diver jako instruktor.

G. Zajęcia praktyczne

1. Takie jak w szkoleniu IANTD FULL FACE MASK Diver.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności