Esentials Instructor

Esentials Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie instruktorom uprawnień do prowadzenia programów Esentialsi Advanced Recreational Trimix, oraz wszystkich pozostałych programów, do których prowadzenia upoważniony jest Instruktor Advanced EANx. Instruktorzy Advanced EANx, którzy są jednocześnie nurkami Normoxic Trimix lub Trimix mogą prowadzić ten program bez dodatkowego szkolenia instruktorskiego IDC.

B. Wymagania wstępne

1. Spełnienie wszystkich wymagań z programu Advanced EANx Instructor lub równoważnego oraz zaliczenie szkolenia lub programu unifikacyjnego Advanced EANx Instructor.

2. Zalogowanych 100 nurkowań, z czego co najmniej 50 stanowiących kombinację nurkowań głębokich pomiędzy 27 msw a 45 msw i nurkowań z zakresu Advanced EANx, z których przynajmniej 25 powinno być wykonanych na EANx lub Trimiksie.

3. Certyfikat EsentialsDiver lub Normoxic Trimix Diver.

4. Asysta przy co najmniej trzech szkoleniach spośród następujących programów IANTD: Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, EANx Diver, Deep Diver, Advanced EANx Diver i EsentialsDiver, przeprowadzona przed uzyskaniem certyfikatu instruktora Recreational Trimix.

5. Ważny certyfikat CPR, AED i First Aid oraz uprawnienia SCUBA Rescue i Oxygen Provider.

6. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Instruktorzy Advanced EANx, którzy są jednocześnie certyfikowanymi nurkami Normoxic Trimix mogą prowadzić programy Esentialsi EsentialsDiver.

lub

2. Zaliczenie wymagań z programu Advanced EANx Instructor (o ile kandydat nie jest już certyfikowanym instruktorem Advanced EANx), certyfikacja na nurka Esentialsoraz asysta przy co najmniej jednym szkoleniu EsentialsDiver i jednym kursie EsentialsDiver.

D. Wymagania sprzętowe

1. Wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami dla szkoelnie IANTD EsentialsDiver.

2. “IANTD EsentialsDiver Student Kit”.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w programie IANTD EsentialsDiver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum dwóch programów IANTD EsentialsDiver lub Advanced EANx Diver w ciągu roku.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności