Assistant Instructor

Assistant Instructor

A. Cel szkolenia

1. Szkolenie dedykowane wykwalifikowanym IANTD Dive Masterom – stanowi etap na drodze do uzyskania certyfikatu instruktorskiego. Posiadacz licencji Instrktora Aystenta może nauczać w programie Open Water Diver (część elementów – ćwiczenia w wodzie – pod nadzorem instruktora), samodzielnie prowadzić wykłady teoretyczne OWD, uczyć na kursie Snorkeling oraz Free Diver (pod warunkiem, że spełni pkt 2 opisany w dziale Zajęcia praktyczne tego szkolenia).

B. Wymagania wstępne

1. Licencja IANTD Dive Master lub równoważna.

2. Minimum 80 zalogowanych nurkowań, z czego co najmniej 15 jako Divemaster.

3. Asysta przy minimum jednym pełnym kursie OWD.

4. Aktualne uprawnienia CPR, First Aid, plus licencja SCUBA Rescue i Oxygen Provider.

5. Wiek minimum 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Pięciodniowe szkolenie zapoznające kandydatów z metodami oraz technikami szkolenie i treningu. Umiejętności nauczania są rozwijane poprzez asystowanie w realnych lub symulaowanych sesjach szkoleniowych pod bezpośrednim nadzorem IT.

2. Umiejętności do opanowania oraz przetrenowania w basenie muszą zostać objaśnione i przećwiczone. Umiejętność prezentacji, korygowania błędów, oceny oraz nadzoru są oceniane przez IT.

3. Wszystkie tematy wykładów z zakresu IANTD Open Water Program oraz prezentacja medialna muszą zostać dokładnie przestudiowane, omówione i przedyskutowane. Sposób prowadzenia wykładów będzie prezentowany i omawiany przez IT. Umiejętność przekazywania wiedzy musi być zaprezentowana przez wszystkich kandydatów.

4. Wszyscy kandydaci muszą zaprezentować umiejętność kontroli i nadzoru grupy, zgodnie z wytycznymi IT.

5. Kadrę kursu stanowi jeden Open Water IT oraz ewentualnie dodatkowi instruktorzy w stopniu co najmniej Open Water Instructor, w zależności od ilości uczestników kursu.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Sport Diving Instructor Kit.

2. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla programów szkoleniowych nurkowania sportowego.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Nie więcej niż 6 kandydatów na instruktora (Instructor Trainer). Liczba ta może być zwiększona o dwie osoby na każdego dodatkowego instruktora asystującego do maksimum 10 osób przy 2 dodatkowych instruktorach.

1. Nurkowania maksimum do 39 m.

2. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Coroczne asystowanie przynajmniej przy dwóch kursach IANTD.

2. Coroczne wykonanie przynajmniej 12 nurkowań, podczas których nie pełni się roli Divemastera.

3. Posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz opłaconych składek członkowskich IANTD.

G. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie oceny ćwiczeń w wodzie.

2. Aby zakwalifikować się do nauczania kursu Free Diver course, kandydat na Dive Mastera musi zademonstrować zdolność zanurkowania na bezdechu do 15 metrów – przez wykonanie takiego nurkowania lub przepłynięcie w basenie 36 metrów pod wodą.

3. Poprawne zademonstrowanie wyciągnięcia nurka z głębokości 6m na powierzchnię, włączając w to zdjęcie sprzętu. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem. Zarządzanie sytuacją awaryjną/wypadek, w tym koordynacja działania ze służbami ratowniczymi:

a. Rozpoznanie sytuacji krytycznej.

b. Wydobycie nurka na powierzchnię.

c. Prowadzenie akcji ratunkowej na powierzchni.

d. Zdjęcie sprzętu ofiary.

e. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem.

f. Wyciąganie ofiary z wody.

g. Symulacja pełnego wdrożenia planu ratowniczego, w tym koordynacja działań z lokalnymi służbami ratowniczo-medycznymi.

4. Postawienie boi deco poniżej 1½ minuty.

5. Zademonstrowanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń OWD w basenie, zgodnie ze wskazówkami IT.

6. Zademonstrowanie umiejętności praktycznego planowania przebiegu zajęć, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń basenowych. Procedure musi zawierać:

a. Przygotowanie.

b. Planowanie.

c. Briefing.

d. Demonstracja ćwiczeń.

e. Wykonywanie ćwiczeń przez kursantów, z jednoczesną kontrolą i nadzorem nad grupą.

f. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

g. Ocena uczestników.

h. Debriefing.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności