Advanced Recreational Trimix Instructor

Advanced Recreational Trimix Instructor

A. Cel szkolenia

1. Celem programu jest przekazanie instruktorom uprawnień do prowadzenia programów Recreational Trimix i Advanced Recreational Trimix, oraz wszystkich pozostałych programów, do których prowadzenia upoważniony jest Instruktor Advanced EANx. Instruktorzy Advanced EANx, którzy są jednocześnie nurkami Normoxic Trimix lub Trimix mogą prowadzić ten program bez dodatkowego szkolenia instruktorskiego IDC.

B. Wymagania wstępne

1. Spełnienie wszystkich wymagań z programu Advanced EANx Instructor lub równoważnego oraz zaliczenie szkolenia lub programu unifikacyjnego Advanced EANx Instructor.

2. Zalogowanych 100 nurkowań, z czego co najmniej 50 stanowiących kombinację nurkowań głębokich pomiędzy 27 msw a 45 msw i nurkowań z zakresu Advanced EANx, z których przynajmniej 25 powinno być wykonanych na EANx lub Trimiksie.

3. Certyfikat Recreational Trimix Diver lub Normoxic Trimix Diver.

4. Asysta przy co najmniej trzech szkoleniach spośród następujących programów IANTD: Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, EANx Diver, Deep Diver, Advanced EANx Diver i Advanced Recreational Trimix Diver, przeprowadzona przed uzyskaniem certyfikatu instruktora Recreational Trimix.

5. Ważny certyfikat CPR, AED i First Aid oraz uprawnienia SCUBA Rescue i Oxygen Provider.

6. Ukończone 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Instruktorzy Advanced EANx, którzy są jednocześnie certyfikowanymi nurkami Normoxic Trimix mogą prowadzić programy Recreational Trimix i Advanced Recreational Trimix Diver.

lub

2. Zaliczenie wymagań z programu Advanced EANx Instructor (o ile kandydat nie jest już certyfikowanym instruktorem Advanced EANx), certyfikacja na nurka Recreational Trimix oraz asysta przy co najmniej jednym szkoleniu Recreational Trimix Diver i jednym kursie Advanced Recreational Trimix Diver.

D. Wymagania sprzętowe

1. Wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami dla szkoelnie IANTD Advanced Recreational Trimix Diver.

2. “IANTD Advanced Recreational Trimix Diver Student Kit”.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w programie IANTD Advanced Recreational Trimix Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Przeprowadzenie minimum dwóch programów IANTD Recreational Trimix Diver lub Advanced EANx Diver w ciągu roku.

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności