Advanced EANx Instructor

Advanced EANx Instructor

A. Cel szkolenia

1. To szkolenie ma przygotować wykwalifikowanych divemasterów IANTD, którzy nie posiadają jeszcze

stopnia instruktorskiego, do nauczania programów nurkowania sportowego IANTD oraz IANTD Oxygen Provider i

Diving First Aid. Po zakończeniu szkolenia kursanci przygotowani będą do prowadzenia programów: Snorkel Skin Diver, OW Free Diver, Open Water, AOWD,  Deep Diver, EANx Diver, Advanced EANx oraz Divemaster. Licencje Oxygen Administrator i Diving First Aid mogą zostać wydane, jeżeli instruktor uczestniczy w kursie unifikacyjnym (crossover) z tego materiału

2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla nurków IANTD odznaczających się wyjątkowym doświadczeniem i wiedzą.

B. Wymagania wstępne

1. Certyfikat Divemastera IANTD lub równoważny.

2. Minimum 100 zalogowanych nurkowań, z czego przynajmniej 50 stanowiących kombinację nurkowań głębokich pomiędzy 27 msw a 42 msw oraz nurkowań z zakresu Advanced EANx, w czym co najmniej

25 nurkowań z wykorzystaniem gazów innych niż powietrze.

3. Przed uzyskaniem certyfikatu instruktorskiego konieczne jest zaliczone asysty przy przynajmniej trzech

kursach spośród następujących: Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, EANx Diver, Deep Diver lub Advanced EANx Diver.

4. Aktualne kwalifikacje CPR, AED, Diving First Aid i Oxygen Provider lub uzyskanie ich w czasie kursu instruktorskiego oraz certyfikat SCUBA Rescue

5. Ukończone 18 lat..

C. Przebieg szkolenia

1. Siedmiodniowy kurs zaznajamiający kandydata z metodami i technikami nauczania nurków IANTD.

Program obejmuje również szkolenie w zakresie instruktażu pierwszej pomocy.

2. Prowadzenie wykładów z zakresu AED, CPR, Oxygen Provider i Diving First Aid Instructor.

3. Szkolącymi są przynajmniej jeden Open Water Instructor Trainer oraz dwóch instruktorów Advanced Nitrox Instructor.

D. Wymagania sprzętowe

1. IANTD Advanced EANx Diver Student Kit plus podręczniki z zakresu jakiego kandydat chce nauczać.

2. IANTD Sport Diving Instructor Kit.

3. Sprzęt zgodny z wymaganiami dla szkolenia IANTD Advanced EANx Diver (obligatoryjne).

E. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla programu IANTD Advanced EANx Diver.

F. Odnowienie certyfikatu

1. Prowadzenie minimum dwóch szkoleń IANTD EANx Diver rocznie lub współpraca przy trzech

szkoleniach IANTD EANx Diver.

2. Takie same jak dla programu IANTD EANx Instructor.

G. Zajęcia praktyczne

1. Zaliczenie ćwiczeń w wodzie obowiązujących w ramach kursu unifikacyjnego Advanced EANx.

2. W celu uzyskania uprawnień do prowadzenia programu OW Free Diver – zademonstrowanie sprawności umożliwiającej zanurkowania na bezdechu na głębokość 15 metrów poprzez nurkowanie swobodne na tę głębokość lub przepłynięcie pod wodą 36 metrów w wodach ograniczonych.

3. Zdjęcie całego sprzętu, wykonanie wynurzenia awaryjnego, następnie odpłynięcie na odległość 9 metrów od zostawionego sprzętu. Po wzięciu trzech oddechów na powierzchni zanurkowanie, dopłynięcie do i założenie sprzętu, następnie dzielenie się powietrzem z partnerem na dystansie przynajmniej 90 metrów przy zachowaniu średniej prędkości minimum 23 metrów na minutę.

4. Przepłynięcie na plecach w pełnym sprzęcie przynajmniej 90 metrów, następnie zdjęcie sprzętu i wykorzystanie go jako oparcia przy płynięciu na brzuchu dalszych 90 metrów.

5. Zakręcenie zaworów i wymiana automatów w symulowanej sytuacji awarii sprzętu w czasie krótszym niż 1 min.

6. Wystrzelenie boi dekompresyjnej w czasie krótszym niż 1½ min.

7. Wykonanie wszystkich ćwiczeń objętych programami Deep Diver i Advanced EANx Diver, jak również innych ćwiczeń na wodach otwartych zgodnie z poleceniem IT.

8. Wykazanie się zdolnością nauczania i instruktażowej demonstracji ćwiczeń z programów IANTD zgodnie z zaleceniami IT.

9. Wykonanie wszystkich ćwiczeń koniecznych dla uzyskania statusu instruktorskiego CMAS lub RSTC.

10. Wykonanie ćwiczeń instruktażowych dla programów Deep Diver lub Advanced EANx Diver w ciągu jednego nurkowania, a w czasie drugiego nurkowania – innych ćwiczeń na wodach otwartych, zgodnie z poleceniem IT.

11 Wykazanie się umiejętnością wykorzystania wadliwie funkcjonującego sprzętu – pływanie pomiędzy automatami znajdującymi się w odległości 12 metrów od siebie. Pierwszy z automatów ma mieć usunięty zawór wydechowy z puszki drugiego stopnia. Po wzięciu co najmniej trzech oddechów przepłynięcie do drugiego, z nieprawidłowo założoną membraną i wzięcie przynajmniej trzech oddechów. Przepłynięcie do trzeciego automatu, bąblującego po odkręceniu butli i wzięcie co najmniej trzech oddechów. Jeśli kandydat wypłynął na powierzchnię przed zakończeniem ćwiczenia, ma jeszcze trzy dodatkowe próby.

12. W przypadku używania aparatów o obiegu zamkniętym, zademonstrować procedurę przejścia na oddychanie z obiegu otwartego (gaz ucieczkowy).

Cena: 5000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności