Kursy na raty

Kursy na raty

WYSTARCZY TYLKO TWÓJ DOWÓD OSOBISTY !!!

W BeskidDivers istnieje możliwość zrobienia kursów nurkowych w korzystnych ratach

WARUNKI UZYSKANIA SPRZEDAŻY RATALNEJ W BESKIDDIVERS :

 • Jeśli ktoś posiada rachunek w danym banku, gdzie chce skorzystać z kredytu i wpływają na niego środki z tytułu wynagrodzenia.
  • Wtedy nie są wymagane dodatkowe dokumenty, tylko skan dowodu osobistego i podpisany wniosek bankowy.

 • umowa o pracę:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym z danego banku

  • historia operacji z rachunku, gdzie są wpływy z tytułu wynagrodzenie za okres 3 lub 6 miesięcy

 • renta/ emerytura:
  • decyzja o przyznaniu renty/emerytury i ostatnia waloryzacja

  • historia operacji z rachunku, gdzie są wpływy z tytułu renty/emerytury za okres 3 lub 6 miesięcy

 • Działalność gospodarcza
  • książka przychodów i rozchodów lub pełna księgowość:

  • PIT-36/PIT-36L potwierdzony przez urząd skarbowy (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem)

  • PIT-36/PIT-36L złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru

  • PIT-36/PIT-36L dostarczony wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ten sam okres (w przypadku gdy deklaracja podatkowa jest niepotwierdzona), za rok ubiegły lub rok poprzedzający rok ubiegły gdy, deklaracja za rok ubiegły nie została jeszcze złożona

  • oświadczenie: przychód – koszty = dochód, za okres bieżący

  • historia rachunku

  • ZUS i US – zaświadczenie o niezaleganiu, ale to nie zawsze, czasem wystarczy potwierdzenie z historii rachunku, że zostały opłacone składki.

OKRES SPŁATYKwota 2000 złKwota 5000 złKwota 10000 złKwota 15000 złKwota 20000 zł
Miesięczna rata kredytu
Miesięczna rata kredytu
Miesięczna rata kredytu
Miesięczna rata kredytu
Miesięczna rata kredytu
12 miesięcy190 zł475 zł951 zł1427 zł1903 zł
24 miesięcy94 zł237 zł474 zł712 zł949 zł
36 miesięcy65 zł162 zł325 zł487 zł650 zł
60 miesięcy41 zł104 zł209 zł313 zł418 zł
96 miesięcy29 zł73 zł145 zł218 zł291 zł
120 miesięcy25 zł62 zł125 zł188 zł251 zł

Powyższe symulacje mają jedynie charakter poglądowy. Nie mają charakteru oferty.