Care for Children – Pierwsza pomoc dzieciom Instruktor

Care for Children – Pierwsza pomoc dzieciom Instruktor

Dzieci są naszym największym skarbem, niestety są też szczególnie narażone na wypadki wynikłe z ich lub naszej nieuwagi. Kurs Care for Children ma na celu rozwinięcie umiejętności niesienia pierwszej pomocy skierowanej do najmłodszych.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności