AED – Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego Instruktor

AED – Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego Instruktor

Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków oraz osób związanych z nurkowaniem technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia. Dodatkowo powtórzysz procedury pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności